top of page

Rhif Ffon / Phone number                                                                                                Cyfeiriad / Address                      

 

 

Ebost / Email                                                                                                                  

07719084977                                                                           

 

Ysgol Hamadryad

Heol Hamadryad / Hamadryad Road

Tre-biwt / Butetown

Caerdydd / Cardiff

CF10 5UY

                                                                                                                cylchmgb@gmail.com

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gofrestru er mwyn cofrestru'ch plentyn yn y Cylch.   Cysylltwch â ni ar ebost neu ffôn i roi eich plentyn ar y rhestr aros.

Rydym ni yn derbyn taliadau drwy drosglwyddiad banc neu'r cynllun di-dreth - nid ydym yn derbyn taliadau arian parod na sieciau.  Mi ydym yn gyrru anfonebau bob hanner tymor, ac yn derbyn y cynllun 30 awr, talebau gofal plant, a'r cynllun gofal plant di-dreth.

 

You will need to complete the registration form to enroll your child in the Cylch. Please contact us via email or mobile to discuss putting your child on our waiting list. 

 

We only accept payments through bank transfer or the tax-free childcare scheme - we do not accept cash or cheque payments.  We send invoices every half term, and we accept the 30 hours childcare scheme, childcare vouchers and the tax free childcare scheme.

bottom of page