top of page

POLISIAU | POLICIES

Dyma ble mae polisiau'r Cylch ar amryw o bynciau. Cymerwch amser i ddarllen rhain os yw eich plentyn yn mynynchu'r Cylch.

Here you will find the Cylch's policies on a variety of things. Please take time to read them if your child attends the Cylch.

1.

Welsh Laguage Policy | Polisi Iaith Gymraeg 2019

2.

Positive Behaviour | Ymddygiad Cadarnhaol 2017

3.

No Smoking Policy | Polisi Di Fwg 2018

4.

Working Alone Policy | Polisi Gweithio ar eich pen eich hun 

5.

Sun Protection Policy | Polisi Amddiffyn Haul 

6.

Inclusion and Equal Opportunities Policy | PolisiCynhwysedd a Chyfloedd Cyfartal 

7.

Praise and Complaints Policy | Polisi Canmol a Chwyno

8

Healthy Eating Policy | Polisi Bwyta'n Iach 2013

9

Nappy Changing Policy | Polisi Newid Clwt 2017

10

Polisi Asthma Policy 2019

11

Healthy Eating Policy | Polisi Bwyta'n Iach 2013

12

Health, Safetly and Wellbeing Policy | Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles 2013

13

Missing Children Policy | Polisi Plant ar Goll 2013

14

E-Safety Policy | Polisi E-Ddiogelwch 2017

15

Illness and Accidnet Policy | Polisi Salwch a Damwain 2017

16

Digital Images Policy | Polisi Delweddau Digidol 2017

17

Equality & Diversity Policy | Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

18

Confidentiality and Data Protection Policy | Polisi Cyfrinachedd a Diogelu Data 

19

Drug and Alcohol Policy | Polisi Cyffuriau ac Alcohol 

20

Carrying Children Policy | Polisi Cludo Plant

21

Child Protection Policy | Polisi Amddiffyn Plant 2017

22

Admissions Policy | Polisi Derbyn

23

Animals Policy | Polisi Anifeiliaid

24

Leave and Collect Policy | Polisi Gadael a Chasglu Plant

25

Staffing Policy | Polisi Staffio

26

Medicine Policy | Polisi Meddyginiaeth

27

Head Lice Policy | Polisi Llau Pen 2019

28

Environmental Policy | Polisi Amgylcheddol 2019

29

Healthy Eating Policy | Polisi Bwyta'n Iach 2019

bottom of page